Clients
Openbare Vlaamse Afvalstoffen-maatschappij

De Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij (OVAM) streeft samen met u naar een duurzaam afval- en materialenbeheer en een propere bodem in Vlaanderen. Qmino is één van de partners waar OVAM mee samenwerkt om samen de impact van de administratie op het milieu te verkleinen. Door in te zetten op digitalisering en het optimaliseren van interne processen, doelt Qmino samen met OVAM op een kleinere ecologische voetafdruk door het gebruik van papier te verminderen.

Op IT-gebied is OVAM een enorm interessante opdracht. Zij zijn momenteel bezig om sterk te vernieuwen. Dit brengt veel uitdagingen met zich mee omdat zij als overheidsinstantie veel lopende projecten hebben, maar ook nieuwe projecten willen starten. Qmino heeft hierbij geholpen door pro-actief mee te werken en na te denken hoe deze vernieuwingen tot stand kunnen komen. Het toepassen van Continuous Delivery (vooral het automatiseren van deployments) was hier een enorm belangrijk punt, zeker omdat er zo veel applicaties aanwezig zijn voor de interne administratie.

Op gebied van software werkt Qmino mee aan...

Papierloos werken

Een scan systeem dat briefwisseling en andere papieren documenten naar de correcte ambtenaar verstuurt via een digitaal takenbord. Dit is een project dat loopt over verschillende diensten via OVAM en dus ook de nodige complexiteiten meebrengt.

Digitale Loketten

In de context van Papierloos werken, worden er ook allerlei digitale loketten ontwikkeld waar burgers en bedrijven aanvragen en aangiftes kunnen indienen. De nieuwere loketten werken met identificatie via e-ID, wat de veiligheid en betrouwbaarheid van de systemen verhoogt.


Interne administratie

Met een combinatie van eigen geschreven software geïntegreerd met een commercieel boekhoudpakket, werkt de financiële dienst volledig digitaal. Ook de opvolging van juridische dossiers gebeurt digitaal. Specifiek voor het digitaal archiveren van oude papieren dossiers heeft Qmino een applicatie geschreven die volledig integreert met hun documenten management systeem.

Eerste uitrol van Developer Toolchain

Om OVAM op weg te helpen met hun vernieuwingen, hebben wij een eerste aanzet gedaan om alle nodige tools op te zetten voor het IT-Team. Qmino heeft ervoor gezocht dat er een buildserver, wiki en projectmanagement toolsuite aanwezig is.